DETECH tài trợ Cuộc thi "Đi đường an toàn" - Bộ GD&ĐT

14/03/2017

CUỘC THI "ĐI ĐƯỜNG AN TOÀN - CHO BẠN CHO TÔI" LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2016-2017

Ngày 28 tháng 9 năm 2016, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học đã ký ban hành công văn Số: 4805/BGDĐT-GDTrH, V/v Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi” lần thứ Hai gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo. Cuộc thi do Công ty TNHH ô tô xe máy Detech tài trợ. Dưới đây là nội dung văn bản này:

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

- Tăng cường kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh THCS, THPT; nâng cao ý thức chấp hành đúng pháp luật an toàn giao thông; đảm bảo an toàn cho cá nhân khi tham gia giao thông.

- Tạo môi trường rèn luyện kỹ năng sống thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh vào các hoạt động ngoại khóa bổ ích và có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức pháp luật an toàn giao thông, từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Tăng cường sự tham gia các hoạt động của học sinh trên trang mạng “truonghocketnoi.edu.vn”.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Học sinh THCS, THPT trên toàn quốc.

III. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC

- Học sinh tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo công khai, khách quan, công bằng thông qua việc chấm điểm bằng hệ thống phần mềm tự động.

- Cuộc thi giáo dục kỹ năng sống với Chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi” lần thứ hai được thực hiện dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung trắc nghiệm đảm bảo tính khoa học, chính xác, lành mạnh góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hình thức tổ chức Cuộc thi

Để học sinh có điều kiện tìm hiểu thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng và trả lời câu hỏi, tùy theo điều kiện nhà trường có thể tổ chức thi tập trung hoặc không tập trung, học sinh tham gia tự nguyện, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tại phần mềm được tích hợp trên trang mạng  http://diduongantoan.edu.vn thông qua máy vi tính có kết nối internet, điện thoại thông minh smartphone, ipad… có kết nối wifi hoặc 3G bằng tài khoản của trang “Trường học kết nối”.

2. Thời gian:

- Từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2017: Các sở GDĐT, Phòng GDĐT, các trường THCS, THPT cấp tài khoản mới/hoặc bổ sung tài khoản trên “Trường học kết nối” cho học sinh THCS và THPT (không hạn chế số lượng).

- Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ 7h00, ngày 25/2 đến 17h00, ngày 25/6/2017.

3. Tiến trình tổ chức Cuộc thi 

3.1. Các sở GDĐT triển khai cuộc thi đến các trường THCS, THPT.

3.2. Các trường THCS, THPT thông tin cho học sinh về Cuộc thi, triển khai cuộc thi vào thời điểm thích hợp (Ban Tổ chức sẽ chọn một số trường và hỗ trợ tổ chức phát động cuộc thi).

3.3. Học sinh dự thi: Để tham gia cuộc thi, học sinh thực hiện như sau:

- Vào trang: http://truonghocketnoi.edu.vn chọn tên Cuộc thi: Đi đường an toàn hoặc vào trực tiếp trang: http://diduongantoan.edu.vn.

- Trên trang http://diduongantoan.edu.vn đăng nhập để dự thi bằng tài khoản cá nhân của học sinh đã được cấp tại trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn.

3.4. Ban tổ chức tổng hợp kết quả thi, thông báo kết quả cuộc thi đến các sở GDĐT và tổ chức trao giải trực tiếp cho các cá nhân và đơn vị đạt giải thưởng của cuộc thi.

V. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng dành cho học sinh có câu trả lời trong phần thi trắc nghiệm đúng tất cả các câu hỏi và có số dự đoán đúng/gần đúng nhất với kết quả do hệ thống phần mềm tổng hợp khách quan. Đối với trường hợp các bài thi nằm trong danh sách đoạt giải có kết quả giống nhau, Ban tổ chức sẽ chọn trao giải cho bài thi có thời gian gửi sớm nhất.

1.      Giải cá nhân:

Mỗi giải gồm giấy chứng nhận kèm theo hiện vật hoặc tiền mặt. Cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 01 xe điện Espero 133H

- 03 giải nhì: mỗi giải 01 xe điện Espero Nija

- 05 giải ba: mỗi giải 01 xe điện Espero 133i.

- 10 giải khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng.

2.      Phần thưởng tập thể:

Gồm phần thưởng cho nhà trường và phần thưởng cho sở GDĐT. Mỗi phần thưởng gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền mặt, cụ thể như sau:

- 02 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi cao nhất  (01 phần thưởng cho trường và 1 phần thưởng cho Sở GDĐT): 5.000.000 đồng/đơn vị.

- 04 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi xếp thứ hai (02 phần thưởng cho trường và 02 phần thưởng cho Sở GDĐT): 4.000.000 đồng/đơn vị.

- 06 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi xếp thứ ba (03 phần thưởng cho trường và 03 phần thưởng cho Sở GDĐT): 3.000.000 đồng/đơn vị.

- 10 phần thưởng khuyến khích (05 phần thưởng cho trường và 05 phần thưởng cho Sở GDĐT): 1.000.000 đồng/đơn vị.

Ban tổ chức sẽ hỗ trợ một phần kinh phí (01 triệu đồng/sở GDĐT) phục vụ công tác triển khai Cuộc thi cho các sở GDĐT.

Nhận được công văn này các sở GDĐT triển khai thực hiện và gửi thông tin người phụ trách Cuộc thi qua email: vugdtrh@moet.edu.vnCó gì vướng mắc đề nghị liên hệ với bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ Giáo dục Trung học, số điện thoại: 098.418.9696, email: lthang@moet.edu.vn để phối hợp giải quyết./.

BÌNH LUẬN