VTV1 đưa tin về Cuộc thi "Đi đường an toàn" do DETECH MOTOR tài trợ

Trong bản tin thời sự 12h và 19h ngày 14/5/2016, VTV1 đã đưa tin về Lễ phát động cuộc thi "Đi đường an toàn - Cho bạn, cho tôi" tổ chức tại Hưng Yên, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với sự tài trợ của DETECH MOTOR.

Trong bản tin thời sự 12h và 19h ngày 14/5/2016, VTV1 đã đưa tin về Lễ phát động cuộc thi "Đi đường an toàn - Cho bạn, cho tôi" tổ chức tại Hưng Yên, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với sự tài trợ của DETECH MOTOR. Nội dung đưa tin ở thời điểm 10'30s