TRIẾT LÝ KINH DOANH

DETECH Motor không ngừng nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị thế của mình, từng bước hoàn thiện và nâng cao tầm vóc doanh nghiệp để hội nhập và phát triển.

Đối với khách hàng: DETECH Motor mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất.

Đối với đối tác: DETECH Motor đảm bảo sự tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi.

Đối với cán bộ, nhân viên: DETECH Motor tạo điều kiện để phát huy hết khả năng sáng tạo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Đối với cộng đồng: DETECH Motor cam kết vì một sự phát triển bền vững.