PHẦN THƯỞNG

Gần 20 năm nỗ lực phấn đấu không ngừng, DETECH Motor đã nhận được sự đánh giá, ghi nhận của nhiều cơ quan ban ngành, hội nghề nghiệp. Tiêu biểu là các giải thưởng:

Năm 2003: CUP Vàng, CUP Vàng nhãn hiệu tin cậy được bảo hộ

Năm 2004: CUP Vàng TOPTEN thương hiệu Việt

Năm 2005: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

Năm 2006: CUP Vàng nhãn hiệu nổi tiếng; Huy chương Vàng Hàng Việt Nam chất lượng cao; CUP Vàng TOPTEN thương hiệu Việt lần 2

Năm 2007: CUP Vàng sản phẩm uy tín chất lượng

Năm 2008: CUP Vàng nhãn hiệu nổi tiếng

Năm 2009: CUP Vàng doanh nghiệp phát triển bền vững

Năm 2010: CUP Vàng TOP 20 sản phẩm Vàng thời hội nhập 2010; CUP Vàng Doanh nghiệp tiêu biểu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Năm 2011: CUP Vàng TOP 20 sản phẩm Vàng thời hội nhập 2011; Top 50 Nhãn Hiệu Nổi Tiếng 2011;

Năm 2013: Giấy khen Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế 2013

Năm 2014: Thương Hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014; Thương Hiệu Xanh 2014; Top 30 Sản Phẩm/Dịch vụ Vàng Thủ đô 2014

Năm 2015: Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam 2015; Thương Hiệu Việt Nam Tin Dùng 2015; Phát Triển Nguồn Lực Xanh 2015; Thương Hiệu Xanh 2015

Năm 2016: DN Thực hiện tốt trách nhiệm An Sinh Xã Hội và phát triển cộng đồng 2016; Nhãn Hiệu Nổi tiếng Việt Nam 2016.

Năm 2017, 2018,2019, 2020 đạt giải Top 50 "Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam" do Viện Sở Hữu Trí Tuệ, hội Sở Hữu Trí Tuệ bình chọn./

MỘT SỐ PHẦN THƯỞNG TIÊU BIỂU