GIỮ TỐT - DÙNG BỀN

Khi mới mua xe “đập hộp” về nên cho chạy rốt đa như nào thì tốt?

Ban đầu cần đổ xăng, dầu đầy đủ vào xe rồi cho chạy rà trơn không tải, không số trong thời gian khoảng 2-3 tiếng, những tiếng sau cài thêm các số 1-2-3… cũng cho chạy không tải tiếp. Gần hết bình xăng cho xe vận hành với tốc độ 40km/h và kèm đảo các số một cách nhẹ nhàng. Trong vòng 5.000km đầu không được chở nặng, không chạy quá 40km/h.

Giai đoạn đầu thay dầu máy như thế nào thì tốt?

Trong vòng 5.000km đầu tiên của xe chế độ thay dầu máy cực kỳ quan trọng, nó quyết định độ bền của xe máy sau này. Vì thế, chạy không tải hết bình xăng thì thay dầu mới. Vận hành hết 500km đầu tiên thay dầu tiếp. Hết 1.000km lại thay dầu một lần nữa. Từ km thứ 2.000 trở đi, cứ 2.000km lại thay dầu một lần, làm như vậy sẽ loại bỏ được các mạt kim loại cứng dễ gây xước buồng đốt trong. 

Khi nào thì tra dầu cho xích?

Với xích xe 500km phải tra dầu một lần, 5000km phải tăng xích một lần, nếu không dễ gây tuột, đứt xích làm vỡ máy. 

Lên số, về số như thế nào thì thích hợp với xe máy số?

Khi đi xe phải chú ý đảo số cho thích hợp với từng đoạn đường, nếu không sẽ bị ép số làm động cơ mòn rất nhanh. Sau khi phanh xe, xe gần như dừng, phải về số.