KINH NGHIỆM ĐI ĐƯỜNG

Cách nhường đường trong tham gia giao thông như thế nào?

Ở nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi; Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe lên dốc; Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe kia đi.

 

Trách nhiệm của người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao thông như thế nào?

Khi có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao thông bạn cần có trách nhiệm: Bảo vệ hiện trường, giúp đỡ, cứu chữa kịp thời, bảo vệ tài sản của người bị nạn; Báo tin ngay cho cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất; Cung cấp thông tin sát thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan công an;